Kruszywa

Spółka ALWIKOR jest właścicielem kopalń kruszywa naturalnego. 

Kopalnia piasku sprzedaż kruszywkruszywa na sprzedaż
 

Oferujemy następujące kruszywa na sprzedaż

  • Piasek 0-2 mm
  • Piasek płukany 0-2 mm
  • Piasek płukany 2-8 mm
  • Piasek płukany 8-16 mm