Recykling odpadów

Posiadamy ważną decyzję Marszałka Województwa na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. 

recycling odpadów innych niż niebezpiecznesprzedaż kruszonego gruzu

W sprzedaży również gruz kruszony powstający w toku recyklingu.