Kontakt

Kopalnia Kazimierzów

Mariusz Pietrzykowski
795 001 841 795 001 841

Logistyka / Transport

Dział logistyki i transportu
790 215 269 790 215 269

Zaopatrzenie

Paweł Skowroński
535 595 527 535 595 527

Kierownik Grupy Robót

Aleksandra Pieniążek-Olczyk
535 998 813 535 998 813

Główna księgowa

Ewa Nadajska
42 712 04 44 42 712 04 44

Księgowość

Wioleta Lewandowska
42 712 04 44 42 712 04 44

Kadry

Anna Jakubowska
42 712 04 44 42 712 04 44

Geologia

Beata Łatka
796 519 211 796 519 211

Rozliczenia

Izabela Czarnecka
42 712 04 44 42 712 04 44

Prokurent

Tadeusz Pólkowski
516 180 389 516 180 389

Prezes Zarządu

Aleksander Ostrowski
602 691 458 602 691 458

Biuro handlowe i adres do korespondencji
Prezes Zarządu Aleksander Ostrowski ostrowski@alwikor.pl

Księstwo 1, 95-070 Aleksandrów Łódzki

42 712 04 44 42 712 04 44