Kruszywa

Spółka ALWIKOR jest właścicielem kopalń kruszywa naturalnego. 

Kopalnia piasku sprzedaż kruszywkruszywa na sprzedaż
 

Oferujemy następujące kruszywa na sprzedaż:

  • Piasek 0-2 mm

oraz

  • Piasek płukany 0-2 mm
  • Żwir płukany 2-8 mm
  • Żwir płukany 8-16 mm