Recykling odpadów

Posiadamy ważne decyzje Marszałka Województwa na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne. Prowadzimy zbiórkę odpadów innych niż niebezpieczne na wyeksploatowanych kopalniach piasku zlokalizowanych w okolicy Parzęczewa (pow. Zgierz), ulicy Sanitariuszek w Łodzi, w okolicy Wałcza oraz w innych lokalizacjach.

recycling odpadów innych niż niebezpiecznesprzedaż kruszonego gruzu

Prowadzimy wyburzenia specjalistycznym sprzętem: 

  • Ciężkim sprzętem budowlanym
  • Transport posiadanym transportem
  • Kruszenie gruzu

W sprzedaży również gruz kruszony powstający w toku recyklingu.

nr BDO: 000038598