Recykling odpadów

Posiadamy ważną decyzję Marszałka Województwa na zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne.

recycling odpadów innych niż niebezpiecznesprzedaż kruszonego gruzu

Prowadzimy wyburzenia specjalistycznym sprzętem: 

  • Ciągników siodłowych z naczepami typu "wanna" marki Mercedes
  • Samochodów samowyładowczych 4-osiowych marki Mercedes
  • Sprzętu budowlanego

W sprzedaży również gruz kruszony powstający w toku recyklingu.

nr BDO: 000038598